phone
Telefon: +420 382 229 208
email
query_builder
Jsme tu pro vás: Po-Pá 8:00-16:00
Tiskový audit

Tisknete opravdu výhodně?

Při tiskovém auditu zkoumáme, zda máte ty správné tiskárny na správném místě. Data sbíráme automaticky (i zpětně do historie) a na jejich základě modelujeme návrhy na úspory.

Tiskový audit

Tiskový audit

Nejprve zjistíme, kolik tiskáren vlastně ve firmě máte (jaké značky, jejich věk a opotřebení) a kolik stránek na nich měsíčně vytisknete.

Navrhneme, jaké tiskárny si nechat a které by bylo ekonomičtější vyměnit. Spočítáme, zda se vám na účtárně vyplatí živit barevnou multifunkci, nebo by šlo ušetřit pořízením nové černobílé laserové tiskárny.

Cílem není nakoupit nové tiskárny, ale optimalizovat jejich počet, umístění a vytíženost. Obměna tiskového parku může být postupná - podle stáří, poruchovosti nebo počtu vytištěných stran.

Data z auditu a z nich vyplývající doporučení shrneme do jednoho přehledného a srozumitelného dokumentu. Výsledky a plán optimalizace vám osobně odprezentuje náš auditový specialista.

3 otázky pro podnikatele

help

Odpovídají tiskové náklady velikosti mé firmy? Je objem tisku přiměřený a nemohl bych ho snížit?

help

Mám přehled o tom, co zaměstnanci tisknou? Jde vždy jen o materiál potřebný pro chod firmy?

help

Jsou mé citlivé dokumenty v bezpečí? Nemohou se dostat do rukou někomu cizímu?

1.

Prvním krokem auditu je úvodní rozhovor, kdy se seznámíme se situací ve firmě a domluvíme se zákazníkem rozsah auditu a termínový plán.

2.

Analyzujeme firemní tiskárny a jejich využití. Sledujeme počet a stav strojů, objemy tisku a celkové náklady. Pro analýzu používáme pokročilý software pro správu tiskového parku.

3.

Vypracujeme zprávu o aktuálním stavu a připravíme návrh optimalizace. Vše je založené na tvrdých datech z analýzy.

4.

Znovu se sejdeme a odprezentujeme vám výsledky auditu. Můžeme přizvat majitele firmy, finančního ředitele nebo IT správce a domluvit postup implementace úspor.

5.

Nasazení odsouhlaseného tiskového řešení.

6.

Hlídání naplánovaných úspor a vyhodnocování nákladů na základě měsíčních přehledů.

Kroky auditu

Kolik potřebuji tiskáren

Cílem tiskového auditu není nutně snížení počtu tiskáren ve firmě (i když i to se může stát). Podle typu firmy a druhu podnikání může být optimálních 5 až 12 uživatelů na tiskárnu.

Pořízení jedné velké kopírky může na první pohled přinést úspory v ceně za stránku, z dlouhodobého hlediska se ale provoz pravděpodobně prodraží. Je třeba zvážit vyšší riziko závislosti na jedné tiskárně v případě poruchy nebo výpadku a navrhnout záložní řešení, aby nedošlo k ochromení chodu oddělení nebo celé firmy.

Které tiskárny mi přinesou nejvyšší užitek

Není nutné kompletně obnovit tiskový park nebo za každou cenu pořizovat tiskárny jen jedné značky. Použijeme změřená data o vašich stávajících tiskárnách. Roli hraje cena za stránku, opotřebení tiskárny i technologie.

Najdeme hluchá místa a málo vytížené tiskárny a stroje, které by bylo levnější z provozu vyřadit nebo přemístit. U přetěžování tiskáren vzniká riziko zkrácení životnosti a nutné předčasné výměny zařízení či drahého servisního zásahu.

Teprve poté hledáme vhodné tiskárny a multifunkční zařízení pro doplnění a modernizaci tiskového parku. To zajistí plnohodnotné využití vašich stávajících investic do tiskového parku.

Kde mají být tiskárny rozmístěny

Rozmístění tiskáren má zásadní dopad na produktivitu práce. Setkávání zaměstnanců u velké chodbové kopírky prodlužuje prostoje, zdržuje uživatele a má přímý vliv na náklady firmy.

V případě přetěžovaných nebo naopak málo využívaných zařízení zjistíme v součinnosti s IT oddělením vhodnější umístění.

Tisknu opravdu efektivně

Profesionální audit ukáže, kolik jakých dokumentů a kde tisknete. Z měření vyplyne objem barevného a černobílého tisku - snadno pak identifikujeme dokumenty, které je nutné tisknout v barvě a kdy by stačil černobílý výtisk. Vytvoření tiskové politiky společnosti a proškolení uživatelů pak zajistí efektivní využívání tiskového parku.

Díky pravidelným na míru vytvořeným reportům získá management firmy přehled o využití tiskového parku a aktuálních nákladech na tisk. Náklady je možné přiřadit jednotlivým oddělením, uživatelům nebo projektům.