phone
Telefon: +420 382 229 208
email
query_builder
Jsme tu pro vás: Po-Pá 8:00-16:00

Za kolik tisknete?

Tiskové náklady nejsou jen peníze utracené za toner.

Většina společností rozhoduje o koupi tiskárny na základě její ceny a několika základních technických vlastností jako je rychlost tisku nebo kapacita zásobníku. Na základě mnohaleté zkušenosti víme, že před nákupem je mnohem důležitější zvážit celkové náklady na vlastnictví (TCO) tiskárny po celou dobu její životnosti. Pořizovací cena tiskárny tvoří pouze zlomek celkových nákladů.

TCO - co skrývají tiskové náklady?

Pod zkratkou TCO (Total Cost of Ownership) se skrývá součet pořizovacích a provozních nákladů. Prostřednictvím TCO vypočítáme kompletní náklady na investici a její provoz.

Počítejte s námi

add_circle

Cena tiskárny

Pořizovací cena tiskárny nebo součet splátek.

add_circle

Náklady na tisk

Náklady na nákup spotřebního materiálu.

add_circle

Provozní náklady

Spotřeba elektrické energie, čas strávený údržbou a doplňováním spotřebního materiálu.

Co je nutné započítat do spotřebního materiálu pro barevnou laserovou tiskárnu:

  • 4x toner (černá, azurová, purpurová, žlutá)
  • přenosový pás
  • čistící válec přenosového pásu
  • zapékací jednotka
  • odpadní nádobka
  • 4x válcová jednotka (černá, azurová, purpurová, žlutá)
  • 4x vývojnice (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Spotřební materiál však tvoří jen necelou polovinu celkových nákladů. Kromě pořizovací ceny je nutné do TCO zahrnout náklady na údržbu, opravy nebo IT podporu.

graf nákladů na tisk

Teď už máte pohromadě všechny 3 hlavní zdroje nákladů pro TCO, můžeme se zaměřit na individuální potřeby vašeho podnikání.


Před výběrem tiskárny nebo multifunkčního zařízení zvažte:

Tiskárna vám bude sloužit několik let, berte tedy v potaz nejen současné potřeby. Počítejte i s rezervou pro růst vašeho podnikání, nové zaměstnance nebo nárazové zákazky.

Nechte si to spočítat

Zjistěte, zda tisknete opravdu výhodně. Tiskový audit vám pomůže ušetřit na nákladech za firemní tisk.